Hajukartoitukset

Teemme toimialueellamme myös hajutarkkailututkimuksia. Hajuja, niiden voimakkuutta ja kestoa seurataan oletetusta hajulähteestä eri etäisyyksillä ja eri ilmansuuntiin. Hajutarkkailun tutkimusvälineenä on nenä ja tarkkailua suorittavat koulutetut hajutarkkailijat. Tarkkailun aikana kirjataan ylös sääolot ja muut tuloksiin ja niiden tulkintaan vaikuttavat kenttätiedot sekä mahdollisesti tarkkailun aikana tulleet asukas- tms. palautteet.