Kaivovesi 

Muodostuminen

Kaivovesi on maaperään imeytyneestä sade- ja sulamisvedestä muodostunutta pohjavettä. Veden imeytyessä maaperän läpi se puhdistuu ja samalla siihen liukenee maaperästä erilaisia mineraaleja.

Laatu

Luonnontilainen pohjavesi on yleensä raikkaan makuista ja juomakelpoista. Kaivovesi voi kuitenkin saastua mikrobeilla likaisen pintaveden vaikutuksesta. Myös maaperästä liukenevat mineraalit voivat tehdä kaivoveden juomakelvottomaksi.

Tutkituttaminen

Kaivon vesi tulisi tutkia aina, jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Säännöllisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on voinut aiheuttaa.

Vesi pitäisi tutkituttaa etenkin silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi, koska kaikki terveyteen vaikuttavat aineet, kuten fluoridi, radon, nitraatti ja nitriitti eivät maistu vedessä. Fluoridi vaikuttaa hampaiden muodostukseen, ja nitraatti ja nitriitti imeväisikäisen hapensaantiin.

Veden laatu tulee tutkituttaa aina ennen kaivon käyttöönottoa. Vedessä on heti kaivon tekemisen jälkeen rakentamisesta ja uusista rakenteista johtuvia samentumia, jotka vähenevät vettä käytettäessä. Vettä pitäisi juoksutella muutaman päivän ajan ennen bakteerinäytteen ottamista. Muut aineet kannattaa tutkituttaa vasta 2-4 viikon kuluttua. Uusien putkien asennuksenkin jälkeen putkistoa täytyy huuhdella. Ensimmäisen viikon aikana vettä ei pitäisi juoda ennen perusteellista juoksutusta.

Mitä kannattaa tutkia

Kaivoveden laatuongelmat

Kaivoveden laatuongelmien korjaaminen

Tarkkaile kaivoveden laatua ja riittävyyttä säännöllisesti

Hyvä kaivo -esite

Suomen ympäristökeskuksen kaivosivut