kaivovesi

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 on annettu laatuvaatimukset ja laatusuositukset talousvetenä käytettävälle kaivovedelle. Asetuksen mukainen kaivovesi tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia. Kaivovesi ei välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua. Useat aineet ja bakteerit eivät ole aistinvaraisesti todettavissa. Kaivoveden laatu tulisi tutkia vähintään kolmen vuoden välein.

Saat meiltä kaivovesitutkimuksiin tarvittavat näyteastiat sekä ohjeita ja neuvontaa näytteenottoon liittyvissä asioissa. Asiantuntijamme opastavat myös oikean tutkimuspaketin valinnassa.

Kaivon vuosihuolto-ohje.
Ote pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista.
Ympäristöministeriön säteilyturvallisuustavoitteet.