Kemialliset analyysit

Absorbanssi
Aistinvaraiset määritykset
 Haju
 Maku
 Ulkonäkö
 T.O.N (laimennusluku: haju,maku), kukin
Alkaliniteetti Gran *
Alkaliniteetti 4.5 *
Alkaliniteetti 4.5/4.2 *
Alkaliniteetti, karbonaatti CO3 VT3
Alkaliniteetti, bikarbonaatti
Alkaliniteetti, mädättämö, kokonais (TA MT36)
Alkaliniteetti, mädättämö, todellinen karb.alk. (TBA MT36)
Alkaliniteetti, mädättämö, haihtuvien happojen (VAA MT36)
Asiditeetti
Ammonium, FIA, puhtaat vedet*
Ammonium, FIA, jätevedet*
Biologinen hapenkulutus BOD7 (ATU), 3 laimennosta*
Biologinen hapenkulutus BOD7 (ATU), 3 laim. suodatettu
Biologinen hapenkulutus BOD5, 2 laimennosta
Biologinen hapenkulutus, lisälaimennos
Fluoridi*
Fosforiyhdisteet
  fosfaattifosfori*
  liuk. fosfaattifosfori (lasikuitu- tai kalvosuodatus)
  liuk. fosfaattifosfori (polykarbonaattisuodatus)
  kokonaisfosfori, puhtaat vedet*
  liuk. kok.fosfori, puhtaat vedet (lasikuitu- tai kalvosuodatus)
  liuk. kok.fosfori, puhtaat vedet (polykarbonaattisuodatus)
  kokonaisfosfori, jätevedet*
  liuk. kok.fosfori, jätevedet (lasikuitu- tai kalvosuodatus)
Happi*
  kyllästysprosentti
Haihdutusjäännös
Hehkutusjäännös/häviö
Hiilidioksidi (vapaa)
Kemiallinen hapenkulutus/hapettuvuus COD Mn*
   liuk. CODMn puhtaat vedet,(lasikuitu- tai kalvosuodatus)
Kemiallinen hapenkulutus COD Cr*
Kiintoaine, * lasikuitu- tai kalvosuodatin
Kiintoaine,  polykarbonaattisuodatin *
Kloori*
 kokonaiskloori *
 vapaa kloori *
Kloridi*
Kovuus (kokonais) *
Nitraatti (Ionikrom.)*
Nitraatti (laskennallinen) *
Nitriitti, puhtaat vedet*
Nitriitti, jätevedet
Nitraatti- ja nitriittitypen summa, puhtaat vedet*
Nitraatti- ja nitriittitypen summa, jätevedet (*akkr. haettu)
pH*
Radioaktiivisuus vedestä, impulssimittarilla
Radioaktiivisuus elintarvikkeista, impulssimittari
Saliniteetti, sähkönjohtavuudesta laskemalla
Sameus (FTU)*
Sulfaatti*
Sähkönjohtavuus*
Typpi (kokonais-)  puhtaat vedet (Cd-pelkistys)*
Typpi (kokonais-) jätevedet (FIA)*
Typpi (kokonais-) jätevedet (Kjelldahl)*
Urea*
Väri*
Alumiini, happoliukoinen*
Alumiini, happoliukoinen, suodatettu
Mangaani*
    liuk. mangaani, puhtaat vedet (lasikuitu- tai kalvosuodatus)
Rauta, puhtaat vedet*
    liuk. rauta, puhtaat vedet (lasikuitu- tai kalvosuodatus)
    liuk. rauta, puhtaat vedet, (polykarbonaattisuod.)
Rauta, jätevedet*
    liuk. rauta, jätevedet (lasikuitu- tai kalvosuodatus)
Kalsium, titrimetrinen
Magnesium, titrimetrinen
Kalkitustarve
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi
Kuiva-aine (haihdutusjäännös)
Hehkutushäviö tai –jäännös

* merkitys analyysit ovat akkreditoituja.