luonnonvesi

Teemme erilaisia vesistöihin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä mm. ojien ja purojen, jokien ja järvien sekä rannikkoalueen veden fysikaalis-kemialliset ja biologiset  tutkimukset.