Palvelut

Ympäristön puhtaus on yrityksille, yhteisöille, kuluttajille ja koko yhteiskunnalle yhä tärkeämpää.

Meistä on hyötyä, kun halutaan:

 • tehdä kestäviä ympäristöratkaisuja
 • torjua terveyshaittoja ja ympäristön pilaantumista
 • tehdä kehitystyötä muutenkin

Autamme ja tuemme esimerkiksi:

 • velvoitetarkkailussa
 • laadunvalvonnassa  
 • käyttötarkkailussa
 • selvityksissä
 • kehittämishankkeissa

Tarjoamme näytteenotto-, analyysi- ja asiantuntijapalveluja, jotka liittyvät:

 • vesistöjen veden laatuun
 • kalatalouteen
 • pohjaeläimiin
 • sedimentteihin
 • lietteisiin
 • saastuneeseen maahan
 • jätteisiin
 • kaatopaikkojen ympäristövaikutuksiin
 • muuhun ympäristöön
 • jätevesiin
 • pohjavesiin
 • juomavesiin
 • uimavesiin
 • muihin vesiin
 • sisäilmaan
 • ulkoilmaan  
 • hygieniaan
 • muihin kohteisiin

FINAS-akkreditointipalvelu on todennut pätevyytemme tehdä veden kemiallisia ja mikrobiologisia testauksia ja myöntänyt meille akkreditoinnin määrätyllä pätevyysalueella (FINAS akkreditointi T104). Laatujärjestelmämme on kansainvälisen standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen. Keskeisissä toiminnoissa laboratoriomme on viranomaisten hyväksymä tai rekisteröimä.

Palveluistamme veloitamme voimassaolevaan hinnastoomme perustuen.