Pohjavesi

Palveluihimme kuuluvat erilaiset pohjavesitutkimukset mm. pohjaveden pinnankorkeuden mittaukset, näytteenotto pohjavesiputkista ja –kaivoista, vedenlaadun fysikaalis-kemialliset tutkimukset sekä tarkkailuohjelmat.