radioaktiivisuus

Direktiivi 2013/51/EURATOM astuu kansallisesti voimaan marraskuun 2015 loppuun mennessä. Tällöin tulee ajankohtaiseksi mm. radonin määrittäminen talousvedestä asetuksen 461/2000 soveltamisalaan kuuluvien laitosten toimittamasta talousvedestä (raja-arvoksi suunniteltu 300 Bq/l).

Laboratoriomme analyysivalikoimaan sisältyvät asetuksen mukaiset radon-määritykset.