• BotniaLab Oy

  Miljöanalysexpert
  Ympäristöanalytiikan asiantuntija

 • BotniaLab Oy

  Miljöanalysexpert
  Ympäristöanalytiikan asiantuntija

 • BotniaLab Oy

  Miljöanalysexpert
  Ympäristöanalytiikan asiantuntija

 • BotniaLab Oy

  Miljöanalysexpert
  Ympäristöanalytiikan asiantuntija

 

Våra verksamhetsområden omfattar miljö-, hälsoskydds- undersöknings- och experttjänster.

Tjänster

Miljöns renhet är alltmer viktig för företag, samfund, konsumenter och hela samhället. Vi är till nytta, när man vill åstadkomma hållbara miljölösningar, förhindra hälsoolägenheter och förorening av miljön, utföra utvecklingsarbete i övrigt.

Läs mer >

REDAN EN 100 ÅRS TRADITION

Vårt laboratorium inledde sin verksamhet i början av 1900 -talet. Vi har redan en 100 års tradition, vilket är sällsynt inom vår bransch. Det berättar om kontinuitet och framåtskridande.