uimavesi

Yleisten uimarantojen vaatimukset on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 177/2008 (yleiset uimarannat) ja 354/2008 (pienet yleiset uimarannat). Veden laadun arvostelu perustuu suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin lukumääriin ja näytteenoton yhteydessä tehtyihin havaintoihin.

Uimahallien ja kylpylöiden veden laadun vaatimukset on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 315/2002. Asetuksen mukaan allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Allasveden mikrobiologinen laatu turvataan klooridesinfioinnilla. Veden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien pitää olla sellaiset, että klooridesinfiointi onnistuu, ja desinfioinnin sivutuotteita muodostuu mahdollisimman vähän.

Teemme uimaranta- ja uima-allasvesitutkimuksia. Tarkemmat ohjeet ja näyteastiat saa laboratoriosta.